People at Fort Hoofddijk

Shihu Li
Visiting Researcher
Dr. S. Li
Paleomagnetic Laboratory
Fort Hoofddijk
http://en.csc.edu.cn/Images/e_logo.jpg
Department of Earth Sciences
Utrecht University 
Budapestlaan 17, 3584 CD Utrecht 
The Netherlands 

Phone 
E-mail s.liu@uu.nl

Research
Publications

http://www.paleomag.net/images/logo01.png

Research of Zhenyu Li

Kinematic evolution of the Lhasa Terrane since Middle-Late Mesozoic to Early Cenozoic from Paleomagnetic and Geochronological constraints

 

publications Publications of Shihu Li


2016
  • Lebreton-Anberree, Julie, Li, Shihu, Li, Shu-Feng, Spicer, Robert A., Zhang, Shi-Tao, Su, Tao, Deng, Chenglong & Zhou, Zhe-Kun (2016). Lake geochemistry reveals marked environmental change in Southwest China during the Mid Miocene Climatic Optimum. ICSSPE Bulletin, 61, 897-910.
  • Liu, Ping, Wu, Zhijun, Deng, Chenglong, Tong, Haowen, Qin, Huafeng, Li, Shihu, Yuan, Baoyin & Zhu, Rixiang (2016). Magnetostratigraphic dating of the Shanshenmiaozui mammalian fauna in the Nihewan Basin, North China. Quaternary International, 400, 202-211.
  • Sun, Jimin, Windley, Brian F., Zhang, Zhiliang, Fu, Bihong & Li, Shihu (2016). Diachronous seawater retreat from the southwestern margin of the Tarim Basin in the late Eocene. Journal of Asian Earth Sciences, 116, 222-231.
2015
  • Jiang, Zhaoxia, Liu, Qingsong, Zhao, Xiangyu, Jin, Chunsheng, Liu, Caicai & Li, Shihu (2015). Thermal magnetic behaviour of Al-substituted haematite mixed with clay minerals and its geological significance. Geophysical Journal International, 200, 130-143.
  • Li, S., Deng, Chenglong, Dong, Wei, Sun, Lu, Liu, S., Qin, Huafeng, Yin, Jiyun, Ji, Xueping & Zhu, Rixiang (2015). Magnetostratigraphy of the Xiaolongtan Formation bearing Lufengpithecus keiyuanensis in Yunnan, southwestern China - Constraint on the initiation time of the southern segment of the Xianshuihe–Xiaojiang fault. Tectonophysics, 655, 213-226.
2014
  • Li, Shihu, Deng, Chenglong, Paterson, Greig A., Yao, Haitao, Huang, Sheng, Liu, Chengying, He, Huaiyu, Pan, Yongxin & Zhu, Rixiang (2014). Tectonic and sedimentary evolution of the late Miocene-Pleistocene Dali Basin in the southeast margin of the Tibetan Plateau - Evidences from anisotropy of magnetic susceptibility and rock magnetic data. Tectonophysics, 629, 362-377.
2013
  • Li, Shihu, Deng, Chenglong, Yao, Haitao, Huang, Sheng, Liu, Chengying, He, Huaiyu, Pan, Yongxin & Zhu, Rixiang (2013). Magnetostratigraphy of the Dali Basin in Yunnan and implications for late Neogene rotation of the southeast margin of the Tibetan Plateau. Journal of Geophysical Research, 118, 791-807.
2012
  • Liu, Ping, Deng, Chenglong, Li, Shihu, Cai, Shuhui, Cheng, Hongjiang, Yuan Baoyin,, Wei, Qi & Zhu, Rixiang (15.01.2012). Magnetostratigraphic dating of the Xiashagou Fauna and implication for sequencing the mammalian faunas in the Nihewan Basin, North China. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 315, 75-85.
2010
  • Liu, Ping, Deng, Chenglong, Li, Shihu & Zhu, Rixiang (2010). Magnetostratigraphic dating of the Huojiadi Paleolithic site in the Nihewan Basin, North China. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 298, 399-408.