Publicaties van NGV afdeling Limburg


 • Hoofdpagina Limburg
 • Mineralengroep
 • Prehistorische Vuursteenmijnen
 • Publicaties en Multimedia

 • Lezingen agenda
 • Excursie agenda en voorwaarden
 • Excursies ENCI en t Rooth
 • Excursies mijnsteenstorten
 • Excursies grindgroeves

 • Publicaties

  Vier maal per jaar verschijnt ons tijdschrift Sprekende Bodem. Hierin staan geologische artikelen en worden mededelingen van de afdeling gepubliceerd.

  Bij het vergaderlokaal in het museum "Land van Valkenburg" is een geologische bibliotheek aanwezig, waarvan de leden van de afdeling gratis gebruik kunnen maken.  Boeken


  Op 12 december 2008 heeft de afdeling Limburg van de Nederlandse Geologische Vereniging ter gelegenheid van haar 60 jarig bestaan het boek "Het fenomeen Felder" over de amateurgeologie in Limburg en de rol van de gebroeders Felder daarin gepubliceerd. Het eerste exemplaar is die dag aangeboden aan de Commissaris van de Koningin in de provincie Limburg, de heer L. Frissen. Gouverneur Lιon Frissen heeft tijdens deze feestelijke bijeenkomst de "Limburger van Verdienste" overhandigd aan Sjeuf en Werner Felder. Gedeputeerde Staten hebben besloten de "Limburger van Verdienste" aan de gebroeders Felder toe te kennen uit waardering voor hun jarenlange bijzondere verdiensten op geologisch en archeologische gebied voor Limburg. De beide broers zijn inmiddels helaas kort na elkaar overleden.

  Het boek kan, voor zover nog voorradig, besteld worden door € 31,50 over te maken op bankrekening 336060831 t.n.v. W. Schins, Eijsden, onder vermelding van Felderboek plus uw naam en adres.
  U kunt het boek ook afhalen bij W. Schins, St. Martinusstraat 30 te Eijsden. U betaalt dan geen portokosten.
  Voor inlichtingen: E-mail schinsco@home.nl of 043-4092172 (met voicemail om uw bestelling op te geven)

  In November 1998 heeft de afdeling Limburg van de Nederlandse Geologische Vereniging ter gelegenheid van haar 50 jarig bestaan over deze opgravingen van de Prehistorische Vuursteenmijnen van Ryckholt-St.Geertruid gepubliceerd.

  In dit boek wordt verslag gedaan over deze opgravingen door leden van onze afdeling. Het boek telt meer dan 300 bladzijden en vele tekeningen en foto's. Het beschrijft de geschiedenis van de opgraving, de geologie en geografie van de omgeving, de werkwijze en de vondsten die te voorschijn zijn gekomen.

  Het boek kan, voor zover nog voorradig, besteld worden bij de afdeling Limburg door overschrijving van € 19,- per stuk (inclusief porto) op gironummer 3157341 t.n.v. Penningmeester NGV afd. Limburg, Hub. Ortmansstraat 4, 6286 EA Partij-Wittem onder vermelding van "Boek Prehistorische Vuursteenmijnen". Vergeet U niet Uw naam en adres te vermelden. Verzending kan helaas alleen binnen Nederland geschieden.

  Over Cement, cementfabrieken in Limburg en speciaal de cementfabrieken in Vijlen.

  In dit boek vertelt Sjeuf Felder op zijn onnavolgbare manier over de begintijd van de nederlandse cementindustrie.
  Het boek telt 72 bladzijden en bevat vele deels historische tekeningen en foto's van de portlandcementfabrieken in Vijlen.

  Het boek kan, voor zover nog voorradig, besteld worden bij de afdeling Limburg door overschrijving van € 15,- per stuk (inclusief porto) op gironummer 3157341 t.n.v. Penningmeester NGV afd. Limburg, Hub. Ortmansstraat 4, 6286 EA Partij-Wittem onder vermelding van "Boek Cementfabriek Vijlen". Vergeet U niet Uw naam en adres te vermelden. Verzending kan helaas alleen binnen Nederland geschieden.


  Twee historische herdrukken over fossielen uit het Krijt van Zuid-Limburg. De Afdeling Limburg heeft, met medewerking van ENCI Nederland BV, herdrukken kunnen realiseren van twee historische boekwerken over fossielen uit Zuid-Limburg.  1. Binckhorst van den Binckhorst J.T. (1861)
  Monographie des Gasteropodes et des Cephalopodes de la Craie Superieure du Limbourg.
  Dit boekwerk in groot formaat (ca. 23 x 31 cm) omvat 135 pag. tekst en 18 platen met talrijke afbeeldingen van fossielen. Het boekwerk is in 1861 voor het eerst uitgegeven en nog altijd onmisbaar bij het determineren van Gastropoden (Slakken) uit het Krijt van Zuid-Limburg.

  2. Kaunhowen, F (1898) Die Gastropoden der Maestrichter Kreide.
  Dit boekwerk in groot formaat (ca. 23 x 31 cm) omvat 132 pag. tekst en 13 platen met talrijke afbeeldingen van fossielen. Het boekwerk is een nieuwe bewerking van Gastropoden uit het boek van Binckhorst van den Binckhorst en bevat een groot aantal nieuwere fossielen.
  De oorspronkelijke boeken zijn zeer zeldzaam en zullen door geen enkele bibliotheek meer worden uitgeleend.

  De boeken kunnen samen of apart per post besteld worden bij de firma Cosmos Antiquarin Books, Postbus 336, 7200 AH Zutphen.
  Leden van de NGV kunnen de boeken ook met korting tijdens de excursies naar de ENCI te Maastricht verkrijgen.

  Multimedia

  De afdeling Limburg heeft een DVD uitgegeven, waarop o.a. alle nummers van Sprekende Bodem, het afdelingstijdschrift, staan. Als aanvulling hierop verkoopt de afdeling ook geologische CD's van TNO-NITG en van wijlen Peter Bosch. Daarmee komt deze moderne informatievoorziening binnen bereik van de amateurgeologie.

  Alle CD's kunnen gebruikt worden op Windows PC's. Extra benodigde programma's worden meegeleverd.

  Geologische DVD en CD's van de Afdeling Limburg:

  • DVD1: Alle Sprekende Bodem 1957 t/m 2010
   Op deze DVD vinden we alle Sprekende Bodems van 1957 t/m 2010 in Adobe's PDF-formaat. Verder vinden we hier alle door de afdeling uitgegeven jaarboekjes en de Limburgnummers 1 t/m 9b van Grondboor & Hamer. Ook staat de online uitgave van Geologie in Telegramstijl erop, evenals de publicatie van het Eerste Vuursteensymposium. Als extra is een kursus geologie opgenomen, zoals die door de afdeling in 1957 werd gegeven.

   De inhoud is gemakkelijk toegankelijk door middel van een menu, dat automatisch start, zodra de DVD in de PC wordt gelegd. Is autostart niet geactiveert, dan index.htm aanklikken.

   Deze DVD kost € 20,- inclusief verzendkosten.

  • CD10: Geologie en Fossielen van de St.Pietersberg

   Op deze CD vinden we de inhoud van de Limburgnummers 9A en 9b in Adobe's PDF-formaat. Deze uitgaven worden veel gevraagd tijdens excursies naar de ENCI, maar zijn helaas uitverkocht. Hierin worden de geologie en een beknopt overzicht van de fossielen van de Sint Pietersberg beschreven.

   Deze CD kost € 14,- inclusief verzendkosten.  Geologische CD's van TNO-NITG:


 • CD5: De Geologie van Zuid-Limburg en Omgeving
  Deze CD uit 1996 geeft door middel van kaarten, profielen, foto's en teksten een beeld van de geologische geschiedenis van Zuid-Limburg en omgeving. Tevens wordt aandacht geschonken aan de daar voorkomende natuurlijke bouwstenen en ruwe delfstoffen. Tenslotte wordt een aantal excursiepunten in dit unieke stukje Nederland behandeld.

  Deze CD kost € 20,- inclusief verzendkosten. • CD6: Geologische Monumenten in Zuid-Limburg
  In Zuid-Limburg komen op een groot aantal plaatsen gesteenten uit een geologisch verleden aan de oppervlakte. Deze CD neemt U mee langs 33 plaatsen, die in 1998 als geologisch monument zijn ingericht.
  Ze geven een beeld van circa 330 miljoen jaar geschiedenis van de Zuid-Limburgse bodem.

  Deze CD kost € 20,- inclusief verzendkosten.


  Geologische CD's van Peter Bosch

  • CD7: Het ontstaan van West-Europa
   In 1912 publiceerde de Duitse geophysicus Alfred Wegener zijn beroemde boek "Die Entstehung der Kontinente und Oceane". Sinds die tijd hebben vele onderzoekers zich bezig gehouden met het mechanisme van drijvende continenten en plaattektoniek.
   Op talloze reconstructies wordt de ligging van de continenten en oceanen tijdens de diverse geologische perioden weergegeven.
   Deze CD geeft een beeld van de geologische geschiedenis van West-Europa met de nadruk op Nederland en het Zuid-Limburgse gebied.

   Deze CD kost € 12,- inclusief verzendkosten.

  • CD8: Landschappen uit het Verleden
   Talrijke wetenschappers houden zich bezig met de historie van onze planeet en hoe het aanzien hiervan in de loop van miljoenen jaren is veranderd. In veel geologische musea en in boeken en tijdschriften zijn afbeeldingen te vinden van landschappen uit een ver verleden.
   Het meest tot de verbeelding spreken de uitgestrekte moeraslandschappen uit het Carboon, die door talloze kunstenaars op vaak schitterende wijze zijn weergegeven.
   Op deze CD zijn meer dan 200 afbeeldingen bijeengebracht, die een beeld geven van het aanzien van de aarde vanaf 4500 miljoen jaar geleden tot heden.

   Deze CD kost € 12,- inclusief verzendkosten.

  • CD9: De prehistorische Vuursteenmijnen van Rijckholt
   De prehistorische vuursteenmijnen van Rijckholt werden in 1881 ontdekt door de Belgische archeoloog Marcel De Puydt.
   In de jaren 1964 tot 1973 werd door een enthousiaste groep Limburgers, verenigd in de Werkgroep Prehistorische Vuursteenmijnbouw van de Afdeling Limburg, een groot deel van deze 6000 jaar oudemijnen opgegraven.
   Deze CD geeft aan de hand van een groot aantal foto's, tekeningen en begeleidende teksten een overzicht van de ontdekking, de opgraving en de bereikte resultaten.

   Deze CD kost € 12,- inclusief verzendkosten.

   De CD's zijn verkrijgbaar door overmaking van het juiste bedrag op girorekening 9393767 ten name van M.Doumen te Landgraaf, de secretaris van de afdeling. Vermeld duidelijk welke CD's U wilt ontvangen. Bij gebruik van Girotel ook Uw adres in het mededelingenveld zetten, omdat dit anders niet bekend is.
   De genoemde prijzen gelden voor verzending binnen Nederland. Voor verzending naar het buitenland graag kontakt opnemen met de secretaris van de afdeling.

   >> Zie ook de Publicaties van de landelijke NGV


 • © NGV 2002-2014
  Email NGV Limburg
  Home