NGV afdeling Limburg 

NGV afdeling Limburg


 • Hoofdpagina Limburg
 • Lidmaatschap van de afdeling
 • Contact Informatie
 • Mineralengroep
 • Prehistorische Vuursteenmijnen
 • Publicaties en Multimedia

 • Lezingen agenda
 • Excursie agenda en voorwaarden
 • Excursies ENCI en t Rooth
 • Excursies mijnsteenstorten
 • Excursies grindgroeves

 • Nederlandse Geologische Vereniging Limburg

  De aarde waarop wij leven herbergt vele geheimen, die de nieuwsgierige mens steeds hebben geďnteresseerd. Geleidelijk aan is de kennis van de aarde een wetenschap geworden, maar ook de belangstellende amateur die met open ogen door het landschap wandelt, kan zich veel geologische kennis eigen maken.

  Limburg heeft, wat geologie betreft, een groot aantal mogelijkheden. Kalksteen, löss, grind en zand zijn op veel plaatsen ontsloten en bieden de mogelijkheid een blik te werpen op lagen die in het verre verleden zijn ontstaan. De aangrenzende gebieden van Eifel en Ardennen zijn eveneens interessant, door het voorkomen van weer andere gesteentelagen en overblijfselen van vulkanische activiteit.

  Het doel van onze vereniging is het verspreiden van kennis en het bevorderen van de studie betreffende de geologie. Om dit doel te bereiken worden de volgende activiteiten ontplooid:

  • Houden van geologische Lezingen
  • Geologische Excursies
  • Werkgroep Mineralen
  • Werkgroep Prehistorische Vuursteenmijnen
  • Tijdschrift Sprekende Bodem
  • Tentoonstelling
  • Geologische Publicaties
  BRECCIE

  Vermorzeld. Gekit.
  Overnieuw aan de dag,
  helder zijn,
  hard.
  Dooiwerende puinhoop,
  schaamteloos leeg;
  bar zijn
  en boos.

  Paul Latour †, 28-06-80
  © NGV 2002-2014 webmaster@geologischevereniging.nl

  Suggesties:

  NGV-Geonieuws elektronisch geologisch tijdschrift

  GAC Geologisch Activiteiten Centrum met themadagen, workshops en cursussen

  Grondboor & Hamer geologisch tijdschrift

  NGV Agenda met alle activiteiten